TOTES LES MEVES OBRES

Scooter Series #1 (2008)

Motocicleta Vespa en sessió fotogràfica.
Aspecte general del dibuix, a 11 de maig del 2008, finalitzat.

Data d'inici del dibuix: 29 de gener del 2008.
Tècnica: Bolígraf negre sobre paper Gvarro 50% cotó.
Mides: 60cms x 40cms.