TOTES LES MEVES OBRES

ESTUDIS

Aquests són alguns dels estudis previs, a mode d'esborrany, fets a llapis o bolígraf.
Són pràctiques o proves que faig abans de començar un dibuix, i no tenen perquè ser l'estudi preliminar d'una boligrafia en concret. Podríem dir que serveixen per escalfar la mà i la ment.