TOTES LES MEVES OBRES

Casc de Bomber (2014)

Aquest dibuix és el primer que no està fet únicament amb bolígraf de color negre. Està realitzat amb llapis, llapis de colors, diversos tipus de rotuladors de colors i una mica de bolígraf negre.
Té unes dimensions de 40x30cms.
Es tracta d'un casc de Bombers de la Generalitat de Catalunya de la marca MSA tipus Gallet F1.

"Casc de bomber" (2014)