TOTES LES MEVES OBRES

Els Quatre de Liverpool (2009)


Aspecte final del dibuix abans d'emmarcar.
Tècnica: Bolígraf sobre cartolina blanca.
Mides: 56cms x 29cms.
Inici del dibuix: 06-11-2008.
El dibuix, en un descans i després dels tres primers bolígrafs.

Vídeo del procés de creació: